Hà Tĩnh: Phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng

Hà Tĩnh: Phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng

Bảo vệ Người tiêu dùng 15/03/2021, 14:54

(CL&CS) - Mới đây, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh phát 15.000 tờ rơi có nội dung “Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng” cho người dân tại 13 huyện, thị, thành phố, để chung tay lan tỏa sâu rộng ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2021.