Thứ năm, 16/06/2022, 16:30 PM

Từ ngày 1/7 sẽ tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

(CL&CS) - Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Từ ngày 1/7 sẽ tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (Ảnh: Thế Sơn)

Từ ngày 1/7 sẽ tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (Ảnh: Thế Sơn)

Theo đó, Căn cứ khoản 4 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Sau khi kết thức 02 phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động trong các doanh nghiệp, sáng ngày 12/4/2022, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 với mức tăng bình quân là 6% và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đối tượng áp dụng quy định của Nghị định là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm:

Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Nghị định mới quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cụ thể như sau:

Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I tăng từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng (tăng thêm 260.000 đồng/tháng); Vùng II tăng từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng (tăng thêm 240.000 đồng/tháng); Vùng III tăng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng (tăng thêm 210.000 đồng/tháng); và Vùng IV tăng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng (tăng thêm 180.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng/tháng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ và vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng để điều chỉnh tăng lương tối thiếu được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Thế Sơn

Bình luận

Nổi bật

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

sự kiện🞄Thứ sáu, 01/07/2022, 08:44

(CL&CS) - Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2022 người lao động cần biết.

Chính thức thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc từ 1/8/2022

Chính thức thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc từ 1/8/2022

sự kiện🞄Thứ tư, 29/06/2022, 08:50

(CL&CS)- Từ ngày 1/8/2022 triển khai thu phí điện tử không dừng đồng bộ trên toàn quốc, trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả tuyến đường cao tốc.

Nông sản Việt thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, nâng cao chất lượng

Nông sản Việt thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, nâng cao chất lượng

sự kiện🞄Thứ tư, 22/06/2022, 14:22

(CL&CS)- Thương mại trong nước là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, góp phần quan trọng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.