Thứ năm, 21/07/2022, 16:22 PM

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

(CL&CS)- Ngày 15/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2022.

Đến dự hội nghị có đại diện các Ban ngành của Đảng, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) Phan Xuân Dũng; Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao; Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến và hơn 100 đại biểu đại diện cho các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc.

Hội nghị có 4 nội dung cơ bản: Đánh giá sơ kết kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam đối với đất nước; hướng dẫn triển khai quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua hội, ngành toàn quốc; các đề xuất, kiến nghị với Liên hiệp Hội Việt Nam.

PXD

Chủ tịch Liện hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc đã cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh toàn xã hội vừa trải qua đại dịch Covid-19, đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, được lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách về xây dựng phát triển đất nước qua các hoạt động về hoạt động tư vấn phản biện, về khoa học công nghệ, các hoạt động phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực... Bên cạnh đó, khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ như tổ chức triển khai thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); Cuộc thi Sáng tạo thanh thiểu niên nhi động toàn quốc; Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022... đã tạo ra nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ.

QC

Ông Nguyễn Quyết ChiếnTổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam tại hội nghị

Các Hội ngành toàn quốc có vai trò quan trọng đối với công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Trong đó, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng, với tính thần vì cộng đồng, tính trung thực trong khoa học để phản ánh khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ... Thông qua việc triển khai các hoạt động tư vấn phản biện, các chuyên gia, các nhà khoa học của các Hội ngành toàn quốc đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Góp phần nâng cao vị thế và vai trò của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hoinghi

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam đối với đất nước, các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ hoan nghênh các ý kiến phát biểu và mong muốn các Hội ngành toàn quốc sẽ tích cực tham gia đóng góp sức lực nhiều hơn nữa vào các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân....

Trung Kiên

Bình luận

Nổi bật

Nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam

Nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam

sự kiện🞄Chủ nhật, 31/07/2022, 18:54

(CL&CS)- TSKH Phan Xuân Dũng giao Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức VUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của VINASTAQ

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của VINASTAQ

sự kiện🞄Thứ năm, 28/07/2022, 14:43

(CL&CS)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam (VINASTAQ) đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác tuyền truyền, tư vấn phản biện và giám định xã hội cũng như hoạt động hợp tác quốc tế.

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

sự kiện🞄Thứ năm, 21/07/2022, 16:22

(CL&CS)- Ngày 15/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2022.