Chủ nhật, 31/07/2022, 18:54 PM

Nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam

(CL&CS)- TSKH Phan Xuân Dũng giao Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức VUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học.

Ngày 29/7, phát biểu tại Hội nghị Thông tin và công tác báo chí, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, Đảng đoàn và lãnh đạo VUSTA luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cơ quan báo chí trực thuộc và hệ thống VUSTA, coi báo chí là thế mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tri thức KHCN, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của VUSTA và toàn hệ thống.

vusta-nghien-cuu-to-chuc-giai-bao-chi-khoa-hoc-tieu-bieu

VUSTA thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, nhất là liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của VUSTA ở cả vai trò chủ quản và vai trò cơ quan phối hợp với chủ quản báo chí.

“Xây dựng báo, tạp chí thuộc hệ thống VUSTA theo hướng thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tăng cường hàm lượng khoa học đối với các tạp chí nhằm phát huy thế mạnh và xây dựng thương hiệu báo chí khoa học của VUSTA và các tổ chức thành viên. Các tạp chí cần tránh sa vào các biểu hiện “báo hóa tạp chí”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh và chỉ rõ một số nhiệm vụ triển khai công tác báo chí trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch VUSTA yêu cầu cần phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng quy chế phối hợp giữa VUSTA và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí của VUSTA; tổ chức lấy ý góp ý của các cơ quan báo chí trong hệ thống các cơ quan liên quan trước khi ban hành và thực hiện.

Tổ chức đánh giá năng lực chủ quản của các Viện, các cơ quan báo chí thuộc Viện; nghiên cứu việc sắp xếp lại, chấn chỉnh hoạt động, rà soát tình trạng chồng chéo về tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ trong các cơ quan báo chí và đề xuất hướng khắc phục.

Tổ chức Hội nghị thông tin báo chí định kỳ, hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên trong hệ thống. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trong hệ thống VUSTA.

TSKH Phan Xuân Dũng cũng giao Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức VUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN trong hệ thống VUSTA.

TT

Bình luận

Nổi bật

Nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam

Nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam

sự kiện🞄Chủ nhật, 31/07/2022, 18:54

(CL&CS)- TSKH Phan Xuân Dũng giao Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức VUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của VINASTAQ

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của VINASTAQ

sự kiện🞄Thứ năm, 28/07/2022, 14:43

(CL&CS)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam (VINASTAQ) đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác tuyền truyền, tư vấn phản biện và giám định xã hội cũng như hoạt động hợp tác quốc tế.

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

sự kiện🞄Thứ năm, 21/07/2022, 16:22

(CL&CS)- Ngày 15/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2022.