Thứ hai, 20/06/2022, 13:01 PM

Ngành nông nghiệp thay đổi nhờ xây dựng nông thôn mới

(CL&CS) - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT cho biết, cả nước có 5.760 xã/8.227 xã (70%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 700 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 234 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; Quyết định công nhận 7.463 sản phẩm OCOP với 4.061 chủ thể tham gia.

Ngành nông nghiệp đã tập trung hoàn thành hồ sơ Nghị quyết của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ CCL ngành nông nghiệp và xây dựng NTM; thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Bộ nông nghiệp hướng dẫn 11 tỉnh thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu. Hoàn thiện Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030”; tiếp tục XD Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030.

Cả nước có 18.488 HTX nông nghiệp, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả chiếm trên 60% tổng số HTX NN cả nước.

Cả nước có 18.488 HTX nông nghiệp, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả chiếm trên 60% tổng số HTX NN cả nước.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Trong tháng 5, đã cấp 144 mã số vùng trồng xoài, thanh long, chanh không hạt, sầu riêng, ớt, thạch đen; 03 mã số cơ sở đóng gói đối với các loại quả, chuối, vải đi các thị trường Trung Quốc. Tổ chức lấy 325 mẫu thủy sản, kết quả 324 mẫu đạt yêu cầu; các địa phương lấy 2.905 mẫu nông lâm thủy sản (NLTS) sau thu hoạch, phát hiện 117 mẫu vi phạm ATTP, chiếm 4,03%. Lũy kế, đã lấy 843 mẫu thủy sản, phát hiện 12 mẫu vi phạm (chiếm 1,42%), các địa phương lấy 7.897 mẫu NLTS sau thu hoạch, phát hiện 297 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm (chiếm 3,76%).

Tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án “Nâng cao năng lực thích ứng với Biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai các Chương trình: giảm nghèo, không còn nạn đói; bảo hiểm nông nghiệp;… Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 tại 02 tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

tranh_co_dong_tam_lon_EYND

Xây dựng khung pháp lý và cơ chế chính sách thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục hoàn thiện phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2022.

Đôn đốc các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt khảo sát, lập báo cáo NCKT các dự án giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, tập trung vào các dự án dự định khởi công trong năm 2022; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình đang triển khai thực hiện; tổ chức các đoàn đi thực tế hiện trường các dự án.

Kiểm tra kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, công tác nghiệm thu hoàn thành dự án của chủ đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020; Làm việc với Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ Tài Chính để hướng dẫn các chủ đầu tư phương án xử lý  đối với các khó khăn vướng mắc về GPMB, khung chính sách, xây dựng trụ sở. Xây dựng thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo trong quản lý đầu tư xây dựng của Bộ.

Khẩn trương thẩm định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư giao Bộ thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của TTCP tại văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022.

Văn Trì

Bình luận

Nổi bật

UOB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 lên 7%

UOB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 lên 7%

sự kiện🞄Thứ sáu, 01/07/2022, 14:51

(CL&CS) - Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong quý 2/2022 và dữ liệu lịch sử cho thấy kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm khá tích cực, UOB điều chỉnh tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam lên 7,0% từ mức 6,5% trước đó.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

sự kiện🞄Thứ sáu, 01/07/2022, 08:44

(CL&CS) - Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2022 người lao động cần biết.

Giá vàng 'giằng co' trước sự phục hồi của USD

Giá vàng 'giằng co' trước sự phục hồi của USD

sự kiện🞄Thứ năm, 30/06/2022, 15:12

(CL&CS) - Giá vàng hôm nay đã không có cơ hội bật tăng khi chỉ số USD quay đầu mạnh lên sau nhiều phiên giảm.