Thứ bảy, 12/02/2022, 21:33 PM

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ.

(CL&CS)- Bộ Công Thương đang thực hiện xin ý kiến rộng rãi các cơ quan/đơn vị về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ thống hóa khí trên bờ tại Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định: Các yêu cầu an toàn cho quá trình thiết kế, vận hành, bảo dưỡng;  Các yêu cầu chung về an ninh và môi trường cho kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cố định trên bờ, được giới hạn bởi vị trí đầu vào của LNG (dạng lỏng) và đầu ra (dạng lỏng hoặc khí).

Quy chuẩn kỹ thuật này không đưa ra các khuyến cáo về các chủng loại thiết bị cụ thể (có hoặc không có chất lượng tương đương).

kho-chua-lng-thi-vai-vung-tau

Ảnh minh họa

Các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật này có thể được thay thế bởi các tiêu chuẩn/hệ tiêu chuẩn khác nếu sự tương đương về an toàn và kỹ thuật được chứng minh và phê duyệt. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kho chứa LNG có sức chứa trên 200 tấn.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ thống hóa khí trên bờ tại Việt Nam. 

Liên quan tới vấn đề trên, theo Tổng cục TCĐLCL, với hệ thống trên 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia tỷ lệ 60% hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đã bao trùm hầu hết lĩnh vực góp phần hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là công cụ quản lý kỹ thuật phổ biến, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. Thông qua áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi được người bán, người sản xuất, nhập khẩu cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, đặc biệt đối với mặt hàng có khả năng gây mất an toàn.

Thanh Tuệ

Bình luận

Nổi bật

Hoàn thiện chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiếp cận trình độ quốc tế

Hoàn thiện chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiếp cận trình độ quốc tế

sự kiện🞄Thứ sáu, 22/07/2022, 10:50

(CL&CS) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống TC&QCKT của Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh

sự kiện🞄Thứ hai, 20/06/2022, 12:58

(CL&CS) - Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh tại Việt Nam.

Quy chuẩn sản phẩm dinh dưỡng từ ngũ cốc cho trẻ em quy định như thế nào?

Quy chuẩn sản phẩm dinh dưỡng từ ngũ cốc cho trẻ em quy định như thế nào?

sự kiện🞄Thứ sáu, 06/05/2022, 13:49

(CL&CS)- Ngũ cốc cho trẻ là món ăn rất phù hợp khi trẻ bắt đầu ăn dặm. Kể từ tháng thứ 5 – 6 trở đi, bên cạnh sữa mẹ thì ngũ cốc cũng là loại thực phẩm rất cần thiết tuy nhiên lựa chọn sản phẩm như thế nào để an toàn và phù hợp là hết sức quan trọng.