Thứ ba, 05/07/2022, 17:01 PM

Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản hơn 164 triệu bản, thu 1.828 tỷ đồng năm 2021

(CL&CS) - Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2021 khó khăn, tuy nhiên bằng sự nỗ lực đã hoàn thành vượt kế hoạch được cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) như sau: Về sản lượng sản xuất: Sản lượng phát hành sách giáo khoa là 164,6 triệu bản, đạt 140 % so với kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách và phần thiểu số là nguồn thu tài chính.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2021 lãi sau thuế 287 tỷ đồng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2021 lãi sau thuế 287 tỷ đồng.

Về khả năng sinh lời: NXBGDVN có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE): 39,9% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) đạt 17,9%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của NXBGDVN hiệu quả.

Theo báo cáo của đơn vị này, liệt kê các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất như: Dịch bệnh gây trở ngại cho công tác in, vận chuyển, cung ứng sách trước ngày khai giảng; kế hoạch in sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 bị động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mẫu chậm so với kế hoạch; nạn in lậu, làm giả sách ngày càng tinh vi.

Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2021, NXBGDVN  lãi sau thuế 287 tỷ đồng, cao hơn với kế hoạch được cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Trong lịch sử hoạt động của đơn vị này đây là mức lãi cao nhất, những năm trước, lợi nhuận khoảng 120-150 tỷ đồng.

Văn Trì

Bình luận

Nổi bật

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

sự kiện🞄Thứ năm, 11/08/2022, 10:25

(CL&CS)- Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc Tổ công tác số 4 để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

sự kiện🞄Thứ tư, 10/08/2022, 22:13

(CL&CS)- Theo Nghị định số 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%.

Bảo đảm giá mua bán điện hợp lý

Bảo đảm giá mua bán điện hợp lý

sự kiện🞄Thứ hai, 08/08/2022, 07:37

(CL&CS)- Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền cơ chế xác định giá bán điện gió và điện mặt trời thực hiện theo cơ chế thị trường, cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm giá mua bán điện hợp lý.