Thứ sáu, 05/08/2022, 07:46 AM

Quy hoạch phải bảo đảm chất lượng môi trường sống của nhân dân

(CL&CS) - Ngày 4/8, tại TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chia sẻ: các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lươc, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V .

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V .

Điều đó được thể hiện rõ bằng các kế hoạch, chương trình lớn như: Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Những kế hoạch này đã được đưa vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, trong đó Luật Bảo vệ môi trường 2020 với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân. Chất lượng môi trường sống tiếp tục được cải thiện. Các mô hình, công nghệ hiện đại được triển khai trong tái chế, xử lý chất thải.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà  mong muốn: Chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm; môi trường ở một số nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, đặc biệt tại các lưu vực sông, làng nghề; một số sự cố môi trường vẫn xảy ra; việc khai thác tài nguyên không hợp lý, thiếu tính bền vững tiếp tục làm thất thoát tài nguyên và tác động xấu lên môi trường; tình trạng phá rừng, săn bắt, mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, sinh vật ngoại lai xâm lấn đang diễn biến phức tạp.

Trước hết, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; bảo vệ môi trường trở thành xây dựng đạo đức, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; xây dựng bộ tiêu chí văn hóa, lối sống xanh trong toàn xã hội; khắc phục và loại bỏ ngay tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những thành công đạt được, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh: không vì phát triển kinh tế đơn thuần, trước mắt mà hy sinh môi trường. Cần tiếp tục trong thời gian tới sao cho tốt hơn nữa, vẫn còn có những máy xả khí thải mà chúng ta không kiểm soát được, nước thải tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp đạt tỉ lệ 100% có khu xử lý nước thải là rất khó.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị rà soát lại tất cả các dự án, các nhà máy đã xây trong các khu đô thị, các khu công nghiệp để từng bước di chuyển các nhà máy ảnh hưởng đến môi trường ra khỏi đô thị. Chúng ta quan tâm công việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực môi trường. Từ Trung ương đến địa phương chú trọng dành nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực môi trường.

Văn Trì

Bình luận

Nổi bật

Hà Tĩnh: Xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản

Hà Tĩnh: Xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản

sự kiện🞄Thứ tư, 10/08/2022, 22:17

(CL&CS) - Khai thác không đúng thiết kế, khai thác vượt công suất cho phép, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không đảm bảo an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường, 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh xử phạt 282 triệu đồng.

Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

sự kiện🞄Thứ hai, 08/08/2022, 20:12

(CL&CS) - UBND TP Hà Nội phê duyệt 11 quy trình nội bộ mới, 2 quy trình thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về tác hại của khí Mê-tan

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về tác hại của khí Mê-tan

sự kiện🞄Thứ hai, 08/08/2022, 07:46

(CL&CS) - Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về lợi ích của việc sản xuất, tiêu dùng thông minh trong việc giảm thiểu và hạn chế phát thải khí mê-tan.