Bắt hai đối tượng trục lợi hơn 8,3 tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Bắt hai đối tượng trục lợi hơn 8,3 tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Dữ liệu cũ 23/07/2015, 16:00

Bằng thủ đoạn móc nối với "con buôn", lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng hóa tại 2 cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), hai đối tượng đứng đầu của một công ty ma tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã rút trót lọt hơn 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

240 doanh nghiệp bị thiệt hại đã được hoàn thuế GTGT

240 doanh nghiệp bị thiệt hại đã được hoàn thuế GTGT

Doanh nghiệp - Doanh nhân 29/09/2014, 14:30

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 15/9/2014, cơ quan thuế đã xử lý hoàn thuế GTGT cho 240 doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại tại 4 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền 3.483,5 tỷ đồng.