TICCO chia cổ tức 50% trong năm 2020 và 2021

TICCO chia cổ tức 50% trong năm 2020 và 2021

Bất động sản 31/03/2021, 15:11

(CL&CS) - 2020 là năm hoạt động thành công của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) khi lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 11.347 đồng/cổ phiếu. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc chi trả cổ tức là 50%.