Bộ Y tế khuyến cáo '5K' chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19

Bộ Y tế khuyến cáo '5K' chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19

Dữ liệu cũ 01/09/2020, 06:43

(CL&CS) - Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch Covid-19. Bộ Y tế gửi “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.