Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID -19

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID -19

Sức khỏe 08/02/2021, 21:13

(CL&CS) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine B và 15 triệu viên sát khuẩn nước từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hải Dương, Gia Lai, Quảng Ninh và Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch COVID – 19.