10 trường hợp sẽ không cần xin giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi

10 trường hợp sẽ không cần xin giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi

Dữ liệu cũ 23/06/2020, 08:05

(CL&CS) - Các công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.