Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy chuẩn 11/03/2021, 08:43

(CL&CS) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.