Thông điệp Ngày Quyền Người Tiêu dùng Thế giới 15/3/2021  ” Ngăn chặn ô nhiễm nhựa”

Thông điệp Ngày Quyền Người Tiêu dùng Thế giới 15/3/2021 ” Ngăn chặn ô nhiễm nhựa”

Công tác Hội 06/04/2021, 08:52

(CL&CS)- Năm nay, Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế (CI) đã đưa ra thông điệp của Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới 2021 là “Ngăn chặn Ô nhiễm Nhựa” (“Tackling Plastic Pollution” ) với mục đích tập hợp phong trào người tiêu dùng toàn cầu, cũng như nhiều đối tác khác, tăng cường tiếng nói của người tiêu dùng về việc ngăn chặn ô nhiễm nhựa và kêu gọi sự thay đổi của thế giới đối với vấn đề này. Chiến dịch sẽ nâng cao nhận thức và thu hút người tiêu dùng trên toàn cầu áp dụng và thúc đẩy các thực hành bền vững hơn.

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Hợp chuẩn – Hợp quy 06/04/2021, 08:52

(CL&CS)- Năm nay, Tổ chức Quốc tế về Người tiêu dùng (CI) đã chính thức thông báo chủ đề Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới 2021 là “Ngăn chặn Ô nhiễm Nhựa” (“Tackling Plastic Pollution” ). Nhân dịp này Tạp chí CL&CS giới thiệu nội dung cơ bản của Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Để nói lên sự quyết tâm của Việt Nam chúng ta trong việc mong muốn loại bỏ chất thải nhựa.

Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới 15/3/2021: “Ngăn chặn ô nhiễm nhựa”

Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới 15/3/2021: “Ngăn chặn ô nhiễm nhựa”

Công tác Hội 05/02/2021, 09:16

(CL&CS) - Năm nay, Tổ chức Quốc tế về Người tiêu dùng (CI) đã chính thức thông báo chủ đề Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới 2021 là “Ngăn chặn ô nhiễm nhựa” (“Tackling Plastic Pollution” )