Đẩy nhanh thí điểm Mobile Money ngay trong tháng 3

Đẩy nhanh thí điểm Mobile Money ngay trong tháng 3

Sức sống số 12/03/2021, 20:44

(CL&CS)- Để đẩy nhanh việc triển khai quyết định về thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Viettel sẵn sàng cung cấp dịch vụ Tiền di động đến 100% khách hàng

Viettel sẵn sàng cung cấp dịch vụ Tiền di động đến 100% khách hàng

Sức sống số 12/03/2021, 07:19

(CL&CS)- Không chỉ chuẩn bị trước hạ tầng và nguồn lực đáp ứng toàn diện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Viettel đã triển khai thử nghiệm thành công Mobile Money cho 40.000 khách hàng nội bộ, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tới 100% khách hàng Viettel.

Thủ tướng cho phép triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm

Thủ tướng cho phép triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm

Sản phẩm - Dịch vụ 10/03/2021, 12:24

(CL&CS) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).