Việt Nam sắp có thêm một dịch vụ đám mây

Việt Nam sắp có thêm một dịch vụ đám mây

Sức sống số 01/04/2021, 08:26

(CL&CS) - Một công ty viễn thông của Hàn Quốc hợp tác với FPT để cung cấp dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Cloud Storage (Lưu trữ đám mây) là một dịch vụ được cung cấp bởi một công ty hoặc doanh nghiệp nào đó, có thể là các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cho phép người dùng có thể sử dụng dịch vụ của họ để lưu trữ, quản lý, chia sẻ, sao lưu các dữ liệu như hình ảnh, video, tập tin từ xa.