Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2020 - Doanh nghiệp cần làm gì?

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2020 - Doanh nghiệp cần làm gì?

Pháp luật hiện hành 23/12/2020, 14:44

(CL&CS) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo “Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2020 - Doanh nghiệp cần làm gì?”. Sự kiện có sự tham gia và bàn luận sôi nổi của hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp, luật gia, nhà quản lý.

Triển khai nhiều giải pháp hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành Dược

Triển khai nhiều giải pháp hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành Dược

Dữ liệu cũ 06/01/2014, 15:25

Để hiện thực hóa Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng và Nhà nước, có 5 nhóm giải pháp lớn được đề ra, gồm: Nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật và Quản lý Nhà nước; Nhóm giải pháp về đầu tư; Nhóm giải pháp về khoa học, công nghệ, nhân lực và đào tạo; Nhóm giải pháp về quy hoạch và cuối cùng là Nhóm giải pháp về hợp tác, hội nhập quốc tế.

Sửa đổi, bổ sung luật Dược Trong nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật và Quản lý Nhà nước, nội dung đầu tiên được đề cập là việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật Dược theo hướng khuyến khích sản xuất và sử dụng thuốc trong nước, chuẩn hóa điều kiện kinh doanh thuốc, áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs), cung ứng, đấu thầu, quản lý chặt chẽ giá thuốc và các nội dung liên quan phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế.