Lần đầu tiên tại Việt Nam nhân bản thành công lợn Ỉ từ tế bào soma mô tai

Lần đầu tiên tại Việt Nam nhân bản thành công lợn Ỉ từ tế bào soma mô tai

Tiêu chuẩn 16/03/2021, 14:17

CL&CS) - Ngày 10/3/2021, 04 chú lợn con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ tế bào soma mô tai (trưởng thành). Đây là một bước tiến vượt bậc về Khoa học Công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế nền khoa học công nghệ của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.