Những ngành nào sẽ vượt trội trong năm 2021?

Những ngành nào sẽ vượt trội trong năm 2021?

Năng suất - Chất lượng 11/03/2021, 11:10

(CL&CS) - Năm 2021 bắt đầu với nhiều kỳ vọng lớn lao mà nhà đầu tư dành cho thị trường chứng khoán. Theo dự báo, sẽ có một số ngành tăng trưởng vượt trội.

Xu hướng đầu tư chứng khoán 2021: Quay về ngành cơ bản

Xu hướng đầu tư chứng khoán 2021: Quay về ngành cơ bản

Tài chính - Ngân hàng 21/12/2020, 12:59

(CL&CS) - Công ty chứng khoán VCBS cho rằng cơ hội đầu tư chứng khoán 2021 sẽ có xu hướng quay về những ngành cơ bản thiết yếu.