Tái cấu trúc ngân hàng: Cá chép hóa rồng

Tái cấu trúc ngân hàng: Cá chép hóa rồng

Dữ liệu cũ 13/07/2015, 10:18

(NTD) - Sự tích cá chép phải trải qua muôn vàn thách thức để vượt vũ môn và sau cùng hóa rồng có vẻ khá tương đồng với lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong nước hiện nay. Một lộ trình khá “đau đớn” nhưng đáng được kỳ vọng vì “hừng đông đang dần ló dạng”.