Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

Thời sự 27/03/2021, 09:32

(CL&CS) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 435/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Đà Nẵng được Thủ tướng giao làm chủ quản dự án Bến cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng được Thủ tướng giao làm chủ quản dự án Bến cảng Liên Chiểu

Pháp luật 19/03/2021, 09:02

(CL&CS) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản về việc giao cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) đối với UBND TP. Đà Nẵng.