Cục Thuế TP.HCM công khai 586 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP.HCM công khai 586 doanh nghiệp nợ thuế

Media chất lượng & cuộc sống 28/11/2020, 07:56

(CL&CS) - Cục Thuế TP.HCM vừa có thông báo về việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế kỳ 2/2020. Theo đó, có đến 586 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm lên đến 4.657 tỷ đồng.