Sacombank triển khai xác thực 3D-Secure cho thẻ quốc tế JCB

Sacombank triển khai xác thực 3D-Secure cho thẻ quốc tế JCB

Doanh nghiệp 30/12/2020, 14:10

(CL&CS) - Sacombank triển khai phương thức xác thực 3D-Secure đối với thẻ tín dụng quốc tế JCB nhằm tăng cường bảo mật cho thanh toán trực tuyến.